Porsche Slovenija
/
Slovar
  • Globinska vtiskavanja platišča

    Je mera od namišljene sredine platišča do notranje naležne ploskve skledastega dela platišča. Platišča, ki so na voljo kot dodatna oprema, morajo imeti vsaj enako globino vtiskavanja kot originalna platišča, sicer se spremeni osna geometrija in obnašanje vozila, ki se eventuelno lahko poslabša.

    Read more...
  • GPS

    Sistem globalnega pozicioniranja. Osnova, na podlagi katere navigacijski sistem najde pravo pot. S pomočjo satelitov določi lokacijo vozila, navigacijski sistem pa to informacijo preoblikuje v napotek za voznika.

    Read more...

Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana ©, Porsche Slovenija 2012
Pravno obvestilo | Produkcija, PM, poslovni mediji