Aktualno

E-avtomobili so ugodnejši

08. maj 2020

Vozite službeni avto? Če ga uporabljate tudi zasebno, je ta ugodnost, ki vam jo omogoča delodajalec, obdavčena. V letu 2020 boste že v prednosti tisti, ki uporabljate električno vozilo. Če ga še ne, pa bo morda tudi ta sprememba tisti jeziček na tehtnici, da se boste v podjetju odločili zanj in ga začeli uporabljati namesto avta na bencinski ali dizelski pogon.

Če sodite med okrog devet tisoč slovenskih delojemalcev, ki službeno vozilo uporabljajo tudi za osebne namene, ste se že srečali z izračunom obdavčitve na račun bonitete. Ta po 39. členu veljavnega Zakona o dohodnini (ZDoh-2) spada med obdavčljive »ugodnosti v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo«. Mimogrede, ob zasebni uporabi službenega avtomobila mednje sodijo tudi nastanitev, brezobrestna ali ugodnejša posojila, popusti pri prodaji blaga ali storitev, izobraževanja, zavarovalne premije in podobna plačila ter darila delodajalca.

E-avto – končno nižja stopnja
Z letom 2020 je začela veljati novela Zakona o dohodnini, ki je med drugim občutno znižala boniteto za zasebno uporabo službenih vozil z električnim pogonom, in sicer z 1,5 odstotka nabavne vrednosti vozila mesečno (tolikšna je bila prej, ko je bila enaka kot za klasična vozila) na 0,3 odstotka.

Uporabo električnih vozil ureja 43. člen ZDoh-2, ki v odstavku 2.a pravi takole: »Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene, se ne glede na dejansko uporabo vozila za privatne namene in ne glede na način, kako je delodajalec pridobil vozilo, v davčno osnovo delojemalca ne glede na prvi stavek drugega odstavka tega člena všteva 0,3 odstotka nabavne vrednosti vozila mesečno za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila, če vrednost ob pridobitvi vozila, vključno z davkom na dodano vrednost, ne presega 60.000 evrov.«

Gre za ukrep, ki je del politike spodbujanja električne mobilnosti. Končni cilj je prehod na uporabo vozil s pogonom na alternativna goriva do leta 2030. To je rok, ko naj bi v Sloveniji prepovedali prvo registracijo vozil z emisijami, večjimi od 49 gramov ogljikovega dioksida na kilometer. Ali bo cilj izpolnjen, je desetletje vnaprej nehvaležno napovedovati, vsekakor pa ukrepi, kakršen je znižanje bonitete za električna vozila, pomenijo korak v pravo smer.

Odlični temelji
Boštjan Vidovič, direktor prodaje in marketinga v Porsche Finance Group Slovenia, se s tem strinja: »Znižanje bonitetne stopnje za popolnoma električna vozila – zelo mi je žal, da tu hibridi niso všteti – je primerna stimulacija, ki spodbuja razmišljanje o prehodu na zeleno mobilnost v podjetjih, ki glede na naravo svoje dejavnosti zaposl nim omogočajo uporabo službenih vozil. Dejstvo je, da je ponudba povsem električnih vozil v tem trenutku še precej majhna, hkrati pa je cena teh vozil relativno visoka. To bi uporabnikom, če davčne spremembe ne bi bilo, ob običajni bonitetni stopnji le še povišalo že tako visoko boniteto. Znižana bonitetna stopnja zato vsekakor postavlja odlične temelje za razširitev uporabe električnih vozil v podjetjih z večjimi voznimi parki, s tem pa bo zelena mobilnost bolj in hitreje prišla do izraza. V skupini Porsche Finance Group Slovenia se zavedamo, da je brezogljični odtis nujen, če želimo prihodnjim rodovom omogočiti primeren trajnostni razvoj. Zato bomo to zavedanje tudi udejanjali z iskanjem optimalnih mobilnostnih rešitev za uporabnike službenih vozil v skupini Porsche Finance Group Slovenia.«

Veliko, a še premalo
»Vsekakor je znižanje stopnje z 1,5 na 0,3 odstotka občutna razlika in korak v pravo smer. Hkrati pa se moramo zavedati, da bomo morali v Sloveniji za širjenje e-mobilnosti narediti še marsikaj,« opozarja dr. Slavko Ažman, vodja oddelka Business management v Porsche Slovenija, sicer tudi vodja delovne skupine za davke pri Sekciji za osebna motorna vozila. »Država ima navsezadnje zavezo do EU, da bo zmanjšala izpuste toplogrednih plinov skladno z določili. Nihče si ne želi plačevati kazni za neizpolnjevanje obveznosti, ampak tempo sprememb je prepočasen. Političnih odločitev in posledično zakonodajnih sprememb za zdaj ni dovolj. Prepričan sem, da bi morala Slovenija aktivneje spodbujati premik k e-vozilom.«

»Konkretno bi pri znižanju stopnje lahko upoštevali tudi priključne hibride. Zavedati se moramo, da je avtov, ki jih ne poganja bencin ali dizel, pri nas še malo in tu bi morali vrata odpirati bolj na široko, ne pa jih pripirati. Prav tako pa se ponuja več možnosti tudi na drugih področjih. Dober primer in tudi preizkus resnosti države pri spodbujanju e-mobilnosti je tudi predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila.« Po novem naj bi bila obdavčitev motornih vozil vezana le na okoljske komponente, ne pa na njihovo prodajno ceno. Taka ureditev bi morala biti spodbudna za e-vozila. A pri tem Ažman opozarja: »Predstavniki avtomobilskih podjetij si močno prizadevamo, da bi zakon pozitivno obravnaval e-mobilnost. Smo aktivni, ne čakamo, kaj bo, a kljub temu še ni dokončnega zagotovila, da želja države po višjem izplenu od davkov ne bo prevladala nad usmeritvijo v ekološke, napredne, učinkovite rešitve. Pravzaprav na vsakem področju e-mobilnosti lahko najdemo še kak korak, ki bi ga v Sloveniji lahko naredili, če bomo pri tem združili moči in bo prevladal skupni interes.« Kot primere navaja možnost uvedbe posebne registrske tablice za e-avtomobile, uporabo rezerviranih pasov in parkirišč, prilagoditve stanovanjske zakonodaje v zvezi z inštalacijami za polnjenje e-vozil v večstanovanjskih stavbah in podobno. »Najslabše je, če bomo pri takih odločitvah premalo drzni ali pa če se bo obravnavanje predlogov vleklo v nedogled, kot se je doslej žal prepogosto dogajalo.«

 

 

 

 

 

 

6 blagovnih znamk pod isto streho