Aktualno

Koliko tvegati v poslu?

20. okt 2017

»Kam se prevesi tehtnica, če v poslu na eno stran postavimo varnost, na drugo pa tveganje?
Sama vedno zagovarjam določeno mero tveganja, a zagotovo predvsem v času varnosti. Za tvegane odločitve je potrebno biti pogumen in hkrati razumen. Brez vlaganj in določenega tveganja preprosto ni napredka. Tudi v naftno industrijo prihajajo novi poslovni modeli, zato v tem vidim nenehne izzive.  Smo razvojno naravnano podjetje in vsak nov izdelek ter vlaganje vanj predstavlja tveganje, saj šele trg poda rezultat. Vsekakor pa na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imamo, poskušamo dati prioriteto razvoju, ki prinaša podjetju, sodelavcem in njihovim družinam tudi varnost in stabilnost za prihodnost.

Sistem upravljanja s tveganji v podjetju predstavlja osnovo za celovito in proaktivno upravljanje tveganj in njihovo zmanjševanje. Vzpostavitev upravljanja s tveganji podjetju omogoča, da so pomembna tveganja, ki jih prevzema v okviru svojega poslovanja, pravočasno identificirana, celovito obravnavana, spremljana v okviru njenih dnevnih dejavnosti ter pravočasno predstavljena vodstvu. Menim, da zavedanje o tveganjih ne bo nikoli popolno, saj je zaznava ogrožanj izrazito subjektivno pogojena, z ustreznim usposabljanjem, zlasti vodilnih delavcev, pa se to zavedanje lahko bistveno izboljša.« 

Vanja Lombar, generalna direktorica OMV Slovenija.

5 blagovnih znamk pod isto streho