Pravno obvestilo

Pojem spletišče za namene tega pravnega obvestila zajema vse spletne strani v okviru domenskega prostora www.poslo.si in vse vsebine predstavljene v okviru le-teh spletnih strani, kolikor ni drugače določeno. Z vstopom in uporabo spletišča brez pridržkov ali omejitev pristajate na pogoje uporabe spletnih strani in vsebin, kot so določeni v nadaljevanju ali morebitnih dodatnih pogojih uporabe, navedenih ob posameznih vsebinah in se zavezujete, da jih boste ustrezno spoštovali. Pogoji uporabe spletišča se lahko spremenijo kadarkoli brez predhodnega obvestila, zato vam svetujemo, da pogoje uporabe preberete vsakič, ko obiščete to spletno stran. Prav tako se lahko spremenijo vse ali katerakoli vsebina na spletišču.

Pravice intelektualne lastnine
Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva, ki so na kakršenkoli način vključena v spletišče (na primer vsebine, članki, avdiovizualna dela, slikovni material in podobno) so zaščitene z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine družbe Porsche Slovenija d.o.o. ali družb, katerih vsebine so vključene v spletišče. Blagovne oziroma storitvene znamke, ki so na kakršenkoli način vključene v spletišče, so varovane s predpisi o industrijski lastnini. Uporaba gradiva izven konteksta spletišča brez pisnega dovoljenja lastnikov pravic ni dovoljena.

Omejitev odgovornosti
Informacije in gradiva na spletišču so informativne narave in v nobeni obliki ne morejo in ne predstavljajo kakršnekoli prodajne ponudbe in niso pravno zavezujoče. Družba Porsche Slovenija d.o.o. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost vsebovanih podatkov, vendar ne more prevzeti nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Prav tako družba Porsche Slovenija d.o.o ne more prevzeti nikakršne odgovornosti za morebitno nedelovanje spletišča ali za nemožnost uporabe posameznih informacij. Za podrobnejše in zavezujoče podatke je uporabniku na voljo pooblaščena prodajna mreža. Navedeno velja tudi za morebitne cene izdelkov ali storitev, ki so lahko samo informativne narave in ne predstavljajo ponudbe družbe Porsche Slovenija d.o.o. ali njenih pogodbenih partnerjev. Porsche Slovenija d.o.o. se bo trudil za nemoteno delovanje spletišča in si pridržuje pravico, da lahko spletišče kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni. Porsche Slovenija d.o.o. ni odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletišču izključno za svojo osebno rabo, v nespremenjeni obliki. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletišča (na primer kopiranje, reproduciranje, ponovno objavljanje, spreminjanje, distribuiranje, prevajanje, elektronska obdelava) v komercialne namene je brez predhodnega pisnega dovoljenja Porsche Slovenija d.o.o. prepovedana.

Varstvo podatkov
Kakršnekoli podatki, ki jih Porsche Slovenija d.o.o. pridobi na kakršenkoli način preko spletišča, so namenjeni izključno za lastne potrebe Porsche Slovenija d.o.o.. V primeru zbiranja osebnih podatkov je uporabnik na to v vsakem posameznem primeru opozorjen in je pri tem namen zbiranja podatkov tudi naveden. Vse take osebne podatke Porsche Slovenija d.o.o. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

6 blagovnih znamk pod isto streho